Àngela Garcia

divendres, d’abril 28, 2006


A mi emb pareix mal que cuan anem al pais de marroc em obligen a posarnos un mocaor al cap i cuan venen adi di que sel posen i a mosatros mos obligen.
I tambe em pareix raro que minjen per la nit i que no menjen porc perque en el nostre pais tenen que fer cinc dinars al dia i menjar de tot.
Si nos que no vingan al nostre pais.